2019-12-03 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu

Notification