2019-12-13 Raport miesięczny za listopad 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2019r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

117394-raport-miesieczny-listopad-2019