2019-02-23 Otrzymanie pożyczki od główego akcjonariusza

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 22 marca 2019r. spółka podpisała porozumienie w sprawie nowej pożyczki od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie na kwotę 1.600.000 EUR. Jest to pożyczka do dnia 31.03.2020 na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie …

2019-03-18 Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Pan Fausto Iori został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady.  Informacje na temat nowego Członka Rady: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz …

2019-03-14 Raport miesięczny za luty 2019

 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-03-07 Korekta raportu za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu korektę raportu za czwarty kwartał 2018 roku. Korekta polega na ujęciu strat wywołanych pożarem (magazynu i biur Grupy dnia 31.01.2019) w całości w sprawozdaniach za 2019 rok a nie jak to zostało wstępnie wykonane częściowo w sprawozdaniach …