2019-05-23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2019-05-15 Raport za I kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2019r. Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Sławomir Chłoń – Prezes …

Otyłość dzieci i młodzieży – epidemia XXI wieku

W 1974 roku eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wpisali otyłość na niechlubną listę chorób cywilizacyjnych. Niestety, od tego czasu problem nadmiernej masy ciała wśród różnych populacji na świecie ciągle narasta, zyskując tym samym miano epidemii XXI wieku. W 2014 roku otyłość występowała u 10,8% mężczyzn …

2019-05-14 Raport bieżący za kwiecień 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Pobierz plik