2019-08-14 Raport za II kwartał 2019 roku Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2019r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik  

2019-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2019r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2019r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu   Pobierz plik