2019-11-29 Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S. A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 28.11.2019r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna podjęto uchwałę o zmianach w statucie Spółki. Poniżej przedstawione zostały wprowadzone zmiany. Pełna treść Statutu zawarta jest w załączonym dokumencie. Uchwalone zmiany w …

2019-11-29 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 listopada 2019 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 listopada 2019r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do …

2019-11-29 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, Ecor Natura Si, w kwocie 1 578 481EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza do kwoty 2 001 132EUR i znacząco wpłynęło na poziom długu w pasywach Spółki. Spłata …

2019-11-29 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 28.11.2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. 28.11.2019r. Pobierz plik

7 wytrychów do naprawy zdrowia

Kiedy interesuje nas własne zdrowie? W którym momencie zaczynamy uważać, co trafia na nasz talerz i na naszą twarz? Co powoduje, że zaczynamy ostrożniej podchodzić do zakupów i rozpoczyna się poszerzanie świadomości? Chroniczne zmęczenie, depresja, Hashimoto, cukrzyca, rak – to najczęstsze stany, w których człowiek …

Voelkel: pasja od pokoleń

Wywiad z Jurkiem Voelklem, jednym z dyrektorów zarządzających z firmie Voelkel, najmłodszym synem Stefana Kiedy powstała firma Voelkel, jakie były początki? Historia naszej firmy wytwarzającej naturalne soki zaczęła się 100 lat temu od realizacji marzenia Margaret i Karla Voelkel’ów. Powstawała wtedy idea upraw biodynamicznych, którą …

2019-11-14 Raport za III kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz …

2019-11-14 Raport miesięczny za październik 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

Babka zebra z dynią i cukinią

Przepis od: “Free słodkości bez glutenu, mleka, jajek i cukru” Rossella Venezia i Gabila Gerardi Zdjęcie: “Free słodkości bez glutenu, mleka, jajek i cukru” Rossella Venezia i Gabila Gerardi Czas przygotowania: ok. 40 min + pieczenie dyni Czas pieczenia: 45 min Składniki 220 g dyni …