2020-01-15 Raport miesięczny za grudzień 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2019r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Pobierz plik