2020-04-07 Raport roczny jednostkowy za 2019 rok Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu

 

RAPORT JEDNOSTKOWY za 2019 ROK Organic Farma Zdrowia S A