2020-04-14 Raport miesięczny za marzec 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2020.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
 

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2020