2020-04-15 Wniosek o dofinansowanie w ramach pakietu pomocowego – korekta raportu nr 2/2020

W raporcie nr 2/2020 błędnie została podana podstawa prawna. Korekta zawiera poprawną podstawę prawną raportu.Treść raportu pozostaje bez zmian:

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że działając na podstawie art. 15g ust. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. 2020 poz. 568_, informuje, iż złożył w imieniu Spółki wniosek o bezzwrotne dofinansowanie miejsc pracy ze względu na blisko 30%-wy spadek obrotów. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 905.290,08 zł i w całości przeznaczona będzie na ochronę miejsc pracy.

W pierwszej połowie kwietnia _identycznie jak w drugiej połowie marca_, istotne wzrosty odnotowały sklepy przy ulicach, na osiedlach, duże markety oraz sklepy internetowe, a szczególnie sklep www.organic24.pl, natomiast dramatycznie spadła sprzedaż sklepów sieci Organic Farma Zdrowia znajdujących się w galeriach handlowych, w związku z rządowych ograniczeniem działalności galerii handlowych z powodu pandemii koronawirusa. W efekcie tych ograniczeń odwiedzalność galerii handlowych spadła w sposób drastyczny.
Z tych samych powodów musiały zostać zamknięte Bistra prowadzone przy marketach w Warszawie i Wrocławiu.

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu