2020-06-10 Raport miesięczny za maj 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2020r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2020