2020-06-20 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2020r. powołała dotychczasowy Zarząd Spółki w składzie: Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu i Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu na nową 3-letnią kadencję.

 

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu