2020-06-25 Akcjonariusze posiadający 5 proc. głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. 25.06.2020r

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2020 roku.

Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_glosow_na_WZA_OFZ_S.A._25.06.2020