2020-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2020 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

 

122100-uchwaly-podjte-na-wza-organicfarma-zdrowia-25.06.2020