2020-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2020r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

OFZ -raport-miesięczny-za-czerwiec-2020