2020-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2020 roku.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.