2020-08-14 Raport za II kwartał 2020 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
 Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu