2020-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2020r. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu  Raport miesięczny za kwiecień 2020