Tabela porównująca jajka ekologiczne z konwencjonalnymi

2020-11-13 Raport miesięczny za październik 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. raport-miesiczny-za-pazdziernik-2020r Sławomir …

2010-11-13 Raport za III kwartał 2020r. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu …

2020-11-13 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc wrzesień kapitały własne spółki osiągnęły wartość nieznacznie poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz …