2020-02-01 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2021r.: Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2020 roku: 15 lutego 2021r. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2021 roku: 17 maja 2021r. Raport kwartalny skonsolidowany i …