2021-02-12 Raport miesięczny za styczeń 2021 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2021 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Sławomir Chłoń – …

2021-02-12 Raport za IV kwartał 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport za czwarty kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Raport …