2021-05-27 Uchwały podjęte na WZA dnia 27.05.2021r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 maja 2021 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. …

2021-05-27 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 27.05.2021 roku. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_glosow_na_WZA_27.05.2021

2021-05-20 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc kwiecień kapitały własne spółki osiągnęły wartość poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz dotychczasowej polityki finansowania spółki przez większościowych akcjonariuszy w formie długu _Porozumienie Akcjonariuszy raport …

2021-05-17 Raport za I kw. 2021r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2021r. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-za-i-kwartal-2021r.-organic-farma-zdrowia-s.a.    

2021-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2021r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2021r. raport-miesiczny-za-kwiecien-2021 Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Sławomir Chłoń – …