26-10-2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26.10.2016 roku. 32/2016

Raport bieżący z plikiem 32/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26.10.2016 roku.

Podstawa prawna publikacji raportu: art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

25569444_Wykaz_akcjonariuszy_posiadajacych_ponad_5%_glosow_na_ZWZ_OFZ_S.A._dnia_.pdf