4/2016 08-04-2016 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 12 maja 2016 roku oraz projekty uchwał.
Załączniki:
Ogloszenie o zwołaniu ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 12 maja 2016r. oraz projekty uchwał.pdf
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
08-04-2016 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu