Akcjonariat w dniu 16.04.2014 (dzień zwołania ZWZ na 16.05.2014)

1

2

3