Spotkanie inwestorskie dot. wyników I kwartału 2013

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. zaprasza na spotkanie inwestorskie poświęcone wynikom pierwszego kwartału 2013 roku, które odbędzie się 15 Maja 2013 roku, o godzinie 13, w siedzibie Autoryzowanego Doradcy Spółki

– firmie Invest Concept Sp. z o.o. – w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 123a – budynek Millennium Plaza, 11 piętro.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14 Maja na adres email s.grabowiec@organicmarket.pl