2020-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2020r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2020-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. raport-miesieczny-organic-farma-zdrowia-s.a.-za-lipiec-2020

Gotuję tylko z ekologicznych produktów

2020-04-07 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2019 rok Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. …

2019-09-24 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc sierpień kapitały własne spółki osiągnęły wartość poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz dotychczasowej polityki …

2019-09-13 Raport miesięczny za sierpień 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2019 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-07-12 Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2019 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-06-13 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji przez porozumienie akcjonariuszy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 13.06.2019 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji w imieniu porozumienia akcjonariuszy. Treść zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Zawiadomienie_Porozumienie

2019-06-13 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 13-06-2019 roku otrzymał zawiadomienie od EcorNaturaSi jako podmiotu powiązanego z osobami pełniącymi funkcje zarządcze – członkami Rady Nadzorczej o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Zawiadominie w załączeniu do niniejszego raportu. Notification

Wigilijna zupa grzybowa

Przepis od: Food Porn Vegan Style Zdjęcie: Food Porn Vegan Style Czas przygotowania: ok. 60 min Czas gotowania: ok. 120 min Liczba porcji: 2 duże lub 4 małe Rodzaj diety: Wegańska Składniki 2 garście suszonych grzybów (borowiki i podgrzybki) (40g) 500 ml gorącej wody (do …