2020-01-15 Raport miesięczny za grudzień 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-12-13 Raport miesięczny za listopad 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu 117394-raport-miesieczny-listopad-2019

2019-12-12 Informacje o subskrypcji akcji serii J

W związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Serii J, objętych przez głównego akcjonariusza EcorNaturaSi SPA, Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje informacje o tej subskrypcji: 1) Rodzaj subskrypcji, data rozpoczęcia i data zakończenia:Subskrypcja prywatna akcji serii J rozpoczęła się i zakończyła 28 listopada 2019 r.2) Akcje objęte …

2019-12-03 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Notification

2019-11-29 Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S. A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 28.11.2019r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna podjęto uchwałę o zmianach w statucie Spółki. Poniżej przedstawione zostały wprowadzone zmiany. Pełna treść Statutu zawarta jest w załączonym dokumencie. Uchwalone zmiany w …

2019-11-29 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 listopada 2019 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 listopada 2019r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do …

2019-11-29 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, Ecor Natura Si, w kwocie 1 578 481EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza do kwoty 2 001 132EUR i znacząco wpłynęło na poziom długu w pasywach Spółki. Spłata …

2019-11-29 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 28.11.2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. 28.11.2019r. Pobierz plik

2019-11-14 Raport za III kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz …

2019-11-14 Raport miesięczny za październik 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik