2021-04-14 Raport miesięczny za marzec 2021

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A, przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2021. Podstawa prawna:Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Pobierz plik Sławomir Chłoń – Prezes …

2021-03-20 Rejestracja zmian w Statucie i wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmian w Statucie. Zarejestrowany tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Sąd dokonał także rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na drodze emisji 235.530 akcji serii K. Nowa wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.119.530zł, …

2021-03-12 Raport miesięczny za luty 2021

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2021 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Sławomir Chłoń – …

2021-02-12 Raport miesięczny za styczeń 2021 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2021 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Sławomir Chłoń – …

2021-02-12 Raport za IV kwartał 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport za czwarty kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Raport …

2020-02-01 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2021r.: Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2020 roku: 15 lutego 2021r. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2021 roku: 17 maja 2021r. Raport kwartalny skonsolidowany i …

2021-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. POBIERZ PLIK …

2021-01-09 Informacje o subskrypcji akcji serii K

W związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Serii K, objętych przez głównego akcjonariusza EcorNaturaSi SPA, Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje informacje o tej subskrypcji: 1) Rodzaj subskrypcji, data rozpoczęcia i data zakończenia:Subskrypcja prywatna akcji serii K rozpoczęła się i zakończyła 29 grudnia 2020r. 2) Akcje objęte …

2020-12-30 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie, Włochy, w kwocie 889.030,10 EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza i znacząco zmniejszyło poziom długu w pasywach Spółki. Spłata pożyczek była możliwa …

2020-12-30 Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zawarł umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok z Kancelarią Audytorską Grażyna Cichosz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puszczyka 18 lok.66, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2770 …