2020-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2020r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu raport-miesiczny-za-wrzesien-2020

2020-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2020r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2020-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. raport-miesieczny-organic-farma-zdrowia-s.a.-za-lipiec-2020

2020-08-14 Raport za II kwartał 2020 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-za-ii-kwartal-2020r.-organic-farma-zdrowia-s.a.

2020-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2020r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu OFZ -raport-miesięczny-za-czerwiec-2020

2020-06-20 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2020r. powołała dotychczasowy Zarząd Spółki w składzie: Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu i Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu na nową 3-letnią kadencję. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

2020-06-25 Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S. A. oraz tekst jednolity Statutu.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian w Statucie Spółki podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 25.06.2020r. oraz tekst jednolity statutu.Uchwalone zmiany: 1. Usunięciu ulega §16 punkt 13 o brzmieniu: ————————————————————–„Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 11 i 12 nie …

2020-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2020 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. …

2020-06-25 Akcjonariusze posiadający 5 proc. głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. 25.06.2020r

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2020 roku. Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_glosow_na_WZA_OFZ_S.A._25.06.2020

2020-06-10 Raport miesięczny za maj 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2020r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Raport miesięczny za maj 2020