2020-05-29 Propozycje zmian w Statucie na WZA Organic Farma Zdrowia S.A., zwołanym na 25.06.2020 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 25czerwca 2020 roku, zostanie poddana pod głosowanie propozycja zmian w Statucie oraz nowy tekst jednolity Statutu.Zakres proponowanych zmian: 1. Usunięciu ulega §16 punkt 14 o brzmieniu:Podejmowanie uchwał w trybie określonym …

2020-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2020 i projekty uchwał …

2020-05-15 Raport za 1 kwartał 2020 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za 1 kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Jednostkowy i Skonsolidowany …

2020-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2020r. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu  Raport miesięczny za kwiecień 2020

2020-04-27 Organic Farma Zdrowia buduje największy w Polsce sklep internetowy i otwiera nowe kanały sprzedaży Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Organic Farma Zdrowia na początku maja uruchomi największy w Polsce magazyn żywności ekologicznej dedykowany wyłącznie pod sprzedaż internetową sklepu Organic24.pl.  Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Równolegle Spółka opracowała, przetestowała i od zaraz uruchamia w wielu sklepach na terenie Polski nowe możliwości bezpiecznego …

2020-04-14 Raport miesięczny za marzec 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2020. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.  Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Raport miesięczny za marzec 2020

2020-04-07 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2019 rok Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. …

2020-04-07 Raport roczny jednostkowy za 2019 rok Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019. PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń …

2020-02-14 Raport za IV kwartał 2019r

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2019r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Jednostkowy i Skonsolidowany …

2020-02-12 Raport miesięczny za styczeń 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2020r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu  Raport miesięczny za styczeń 2020