2019-12-03 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Notification

2019-11-29 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, Ecor Natura Si, w kwocie 1 578 481EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza do kwoty 2 001 132EUR i znacząco wpłynęło na poziom długu w pasywach Spółki. Spłata …

2019-11-29 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 28.11.2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. 28.11.2019r. Pobierz plik

2019-10-31 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 28 listopada 2019 roku oraz projekty uchwał.   Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_i_projekty_Uchwal

2019-09-24 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc sierpień kapitały własne spółki osiągnęły wartość poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz dotychczasowej polityki …

2019-06-26 Otrzymanie odszkodowania z tutułu pożaru przez spółkę zależną Eko-Wital sp. z o.o.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka zależna _100%_ Eko-Wital sp. z o.o. otrzymała wypłatę głównej części odszkodowania w kwocie 3.689.271 zł. w związku z pożarem z dnia 31 stycznia 2019 roku _opisanym w raporcie ESPI nr 1/2019_ Łączne odszkodowania ze wszystkich tytułów i …

2019-06-25 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku. Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_na_ZWZ_Organic_Farma_Zdrowia_S.A._dnia_25.06.2019

2019-06-24 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu zawiadomienie od akcjonariusza na temat zmianu posiadango pakietu akcji. Zawiadomienie

2019-06-18 Spłata objętej rezerwą pożyczki wobec spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 17 czerwca 2019r. spłacona została pożyczka udzielona Panu Jerzemu Skoniecznemu w kwocie 1.572.127,22 – uznana za nieściągalną w Q4.2017 _raport ESPI 1/2018_. Spłata nastąpiła w związku z realizacją przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, które umożliwiło na transakcję odkupu 300.000 …

2019-06-13 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji przez porozumienie akcjonariuszy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 13.06.2019 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji w imieniu porozumienia akcjonariuszy. Treść zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Zawiadomienie_Porozumienie