2020-02-14 Raport za IV kwartał 2019r

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2019r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Jednostkowy i Skonsolidowany …

2019-11-14 Raport za III kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz …

2019-08-14 Raport za II kwartał 2019r.

2019-05-15 Raport za I kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2019r. Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Sławomir Chłoń – Prezes …

2019-04-05 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.   Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu POBIERZ PLIK

2019-04-05 Raport roczny jednostkowy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu POBIERZ PLIK

2019-03-07 Korekta raportu za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu korektę raportu za czwarty kwartał 2018 roku. Korekta polega na ujęciu strat wywołanych pożarem (magazynu i biur Grupy dnia 31.01.2019) w całości w sprawozdaniach za 2019 rok a nie jak to zostało wstępnie wykonane częściowo w sprawozdaniach …

2019-02-14 Raport za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2018r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz …

2018-08-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Pobierz plik 

2018-06-13 Jednostkowy raport za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017.  Pobierz plik