2019-03-07 Korekta raportu za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu korektę raportu za czwarty kwartał 2018 roku. Korekta polega na ujęciu strat wywołanych pożarem (magazynu i biur Grupy dnia 31.01.2019) w całości w sprawozdaniach za 2019 rok a nie jak to zostało wstępnie wykonane częściowo w sprawozdaniach …

2019-02-14 Raport za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2018r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz …

2018-08-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Pobierz plik 

2018-06-13 Jednostkowy raport za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017.  Pobierz plik  

2018-06-13 Raport skonsolidowany za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2017 rok. Pobierz plik  

2018-06-13 Jednostkowy i skonsolidowany raport za 4 kwartał 2017 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2017r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Pobierz plik 

2017-11-03 Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Pobierz plik

2017-08-03 Raport za 2 kwartał 2017 roku

Grupa Organic Farma Zdrowia opublikowała jednostkowi i skonsolidowany raport za drugi kwartał 2017 roku. Pobierz plik

2017-04-28 Korekta raportu rocznego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła korektę raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok. Korekta spowodowana jest powstaniem nowych okoliczności po dniu publikacji raportu, skutkujących koniecznością ujęcia rezerwy w roku 2016 w wysokości 77 215 zł. Ujęta rezerwa dotyczy korekty podatku …

2017-04-28 Korekta raportu rocznego jednostkowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła korektę raportu jednostkowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok. Korekta spowodowana jest powstaniem nowych okoliczności po dniu publikacji raportu, skutkujących koniecznością ujęcia rezerwy w roku 2016 w wysokości 77 215 zł. Ujęta rezerwa dotyczy korekty podatku VAT naliczonego …