2019-11-29 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, Ecor Natura Si, w kwocie 1 578 481EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza do kwoty 2 001 132EUR i znacząco wpłynęło na poziom długu w pasywach Spółki. Spłata …

2019-11-29 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 28.11.2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. 28.11.2019r. Pobierz plik

2019-11-14 Raport za III kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz …

2019-11-14 Raport miesięczny za październik 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-10-31 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 28 listopada 2019 roku oraz projekty uchwał.   Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_i_projekty_Uchwal

2019-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2019r.  Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-09-24 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc sierpień kapitały własne spółki osiągnęły wartość poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz dotychczasowej polityki …

2019-09-13 Raport miesięczny za sierpień 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2019 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-08-14 Raport za II kwartał 2019 roku Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2019r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik  

2019-08-14 Raport za II kwartał 2019r.