Kalendarium Relacji Inwestorskich 2019

14 lutego 2020 r.– Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2019roku. 7 kwietnia 2020 r. – Raport roczny skonsolidowany i jednostkowy za 2019 r. 15 maja 2020 r. – Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2020 roku. 14 sierpnia 2020 r. …