slawomir chlon organic farma zdrowia

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

W latach 1985-1990 pracował w przedstawicielstwie brytyjskiej firmy informatycznej ICL. W latach 1990-1999 był kolejno współzałożycielem, dyrektorem zarządzającym, wiceprezesem oraz prezesem spółki informatycznej CSBI S.A. Dodatkowo w latach 1996-1999 był doradcą ds. oprogramowania dla Zarządu Grupy ComputerLand. Następnie w latach 1999-2006 był kolejno wiceprezesem, prezesem …

przemyslaw tomaszewski

Przemysław Eliasz Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

  Od 1995 r. współwłaściciel “Provita” – Żywność dla Zdrowia. W latach 2000-2006 właściciel sklepu ze zdrową żywnością PHU “Janka”. W latach 2003-2006 założył pierwszą w Polsce sieć sklepów ze zdrową żywnością Organic Market zlokalizowaną w centrach handlowych Warszawy, Poznania i Łodzi. Od 2006 r. …

Rada Nadzorcza

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018r (PL-ENG)  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku PL   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku  Sprawozdanie RN z działalności w 2015 roku   Sprawozdanie RN z dzialalnosci w …

Akcjonariat

Regulamin Walnego Zgromadzenia

   Regulamin Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Regulamin Walnego ZgromadzeniaOrganic Farma Zdrowia S.A.(tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.11. 2007r. zmieniony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31.03.2010r.)§ 1. Postanowienia ogólne1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego …

Regulamin Rady Nadzorczej

   Regulamin Rady Nadzorczej na dzień 23 06 2017 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna zatwierdzony przez ZWZ w dniu 23.06.2017 §1. Postanowienia ogólne1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Organic Farma Zdrowie S.A.1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz …

Statut Organic Farma Zdrowia

Tekst jednolity statutu Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna