NWZA 28 listopada 2019 roku

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 listopada 2019 roku, na godzinę 13:30.  NWZA Organic Farma Zdrowia S.A. odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Staniewickiej 5, budynek 2 (Prologis Park Warsaw II) …

2019-06-25 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku. Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_na_ZWZ_Organic_Farma_Zdrowia_S.A._dnia_25.06.2019

2019-06-25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje o powołaniu Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. dnia 25.06.2019 roku.Wszyscy wybrani byli członkami dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Wybrani zostali:Pan Michał DąbrowskiPan Fabio Silvio BrescacinPan Michael AndersPan Wiktor RaszkowskiPan Fausto Iori

2019-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2019 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2019 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna:§4 ust. 2 …

2019-05-23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2018-06-22 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku. Pobierz plik

2018-06-22 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r., wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. …

2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

WZW 23.06.2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na WZA 23.06.2017 Pobierz plik Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Pobierz plik Uchwały WZA z 23 czerwca 2017 roku Pobierz plik     Akcjonariat na dzień 24.05.2017  Pobierz plik Pozostałe dokumenty na WZW 23.06.2017. do …

ZWZ 12.05.2016

Opinia z badania sprawozdania jednostkowego Organic Farma Zdrowia za 2015 rok Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego Organic Farma Zdrowia za 2015 rok Raport z badania sprawozdania jednostkowego Organic_Farma_Zdrowia SA za 2015 rok Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok RAPORT_JEDNOSTKOWY_za_2015_ROK_Organic_Farma_Zdrowia_S.A. …