WZA 25 czerwca 2020 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał.  Dodatkowo prezentujemy uchwały podjęte na WZA 25 czerwca 2020 roku, listę akcjonariuszy posiadających powyżej proc. …

NWZA 28 listopada 2019 roku

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 listopada 2019 roku, na godzinę 13:30.  NWZA Organic Farma Zdrowia S.A. odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Staniewickiej 5, budynek 2 (Prologis Park Warsaw II) …

2019-06-25 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku. Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_na_ZWZ_Organic_Farma_Zdrowia_S.A._dnia_25.06.2019

2019-06-25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje o powołaniu Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. dnia 25.06.2019 roku.Wszyscy wybrani byli członkami dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Wybrani zostali:Pan Michał DąbrowskiPan Fabio Silvio BrescacinPan Michael AndersPan Wiktor RaszkowskiPan Fausto Iori

2019-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2019 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2019 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna:§4 ust. 2 …

2019-05-23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2018-06-22 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku. Pobierz plik

2018-06-22 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r., wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. …

2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

WZW 23.06.2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na WZA 23.06.2017 Pobierz plik Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Pobierz plik Uchwały WZA z 23 czerwca 2017 roku Pobierz plik     Akcjonariat na dzień 24.05.2017  Pobierz plik Pozostałe dokumenty na WZW 23.06.2017. do …