ZWZ 20.05.2015

Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2014 ROK Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2014 ROK Opinia z badania sprawozdania jednostkowego za 2014 Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2014 Raport z badania sprawozdania jednostkowego za 2014 Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego za …

ZWZ 16.05.2014

Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2013 ROK Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2013 ROK Opinia z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2013 Raport z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego za …

ZWZ 19.04.2011

Opinia i Raport z badania Sprawozdania Finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2010 rok.pdf Organic Farma Zdrowia S.A. – RAPORT ZA 2010 ROK.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego, oraz Sprawozdania Zarządu za 2010 rok.pdf Treść …

ZWZ 17.04.2012

Organic Farma Zdrowia S.A. – RAPORT ZA 2011 ROK.pdf Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego za 2011 Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny …

ZWZ 24.04.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny spr fin oraz Sprawozdania Zarządu za 2012 rok Sprawozdanie RN z oceny skons spr fin za 2012 rok Opinia i raport z …