14.05.2015 r. – Kolejny raz rekordowe wyniki Organic Farma Zdrowia i zapowiedź kolejnego bardzo dobrego kwartału

Informacja prasowa                                                                                                                                                                                                                                Warszawa 14.05.2015 r.

Kolejny raz rekordowe wyniki Organic Farma Zdrowia i zapowiedź kolejnego bardzo dobrego kwartału

Grupa Organic Farma Zdrowia zwiększyła w I kwartale przychody o 28 proc., natomiast EBITDA Grupy wzrosła o 53 proc., a zysk netto o 150 proc. Rekordowo zapowiada się także drugi kwartał roku.
Organic Farma Zdrowia to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Grupa działa także w Internecie dystrybuując ekologiczną żywność i jest również współwłaścicielem sieci restauracji z produktami ekologicznymi i pro-zdrowotnymi.
– Od wielu lat polski rynek ekologicznej żywności rozwija się bardzo dynamicznie, co ma odzwierciedlenie w wynikach naszej Grupy. Uważamy, że sprzedaż ekologicznych i pro-zdrowotnych produktów spożywczych będzie się w Polsce zwiększała, w tempie dwucyfrowym przez wiele kolejnych lat – mówi Sławomir Chłoń, Prezes Organic Farma Zdrowia.
Grupa wypracowała w I kwartale 2015 roku 20 mln zł sprzedaży (wzrost o 28 proc. wobec I kwartału 2014 r.), na poziomie EBITDA osiągnęła 1,09 mln zł (skok o 53 proc.), a zysk netto wyniósł 0,8 mln zł (poprawa o 150 proc.).

W ocenie Grupy, strategia rozwoju części detalicznej i dystrybucyjnej potwierdza się poprzez powtarzające się z każdym kwartałem kolejne rekordy sprzedaży i wzrostu rentowności na wszystkich poziomach. – Na podstawie wyników połowy drugiego o kwartału można wstępnie szacować, że również kolejny raport na półrocze 2015 roku będzie potwierdzeniem powyższych stwierdzeń – mówi Prezes Chłoń.
Sieć sklepów Organic Farma Zdrowia składa się z 40 delikatesów stacjonarnych i on-line. Delikatesy stacjonarne działają w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Rumi, Katowicach, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Swarzędzu, Wrocławiu, Piasecznie, Łomiankach i Konstancinie, a delikatesy on-line działają na terenie całego kraju oferując największy w Polsce asortyment produktów ekologicznych. W sieci tej znajduje się kilka tysięcy artykułów pochodzących od ponad 100 rodzinnych ekologicznych, ale również od producentów reprezentujących najlepsze krajowe i europejskie marki. Większość z nich to certyfikowana żywność ekologiczna a pozostałe to produkty naturalne, regionalne, bezglutenowe, bezcukrowe oraz bez laktozy.

Rynek żywności ekologicznej na świecie
Rynek żywności ekologicznej jest od kilkunastu lat jedną z najszybciej – i mimo kryzysów – trwale rosnącą branżą. W 2014 roku rynek ten osiągnął już wielkość 79 mld$. W okresie od 2013 roku wzrósł on o 10% i wszelkie prognozy wskazują, że podobne wzrosty będą kontynuowane w następnych latach, w wyniku wzrostu świadomości społeczeństw w kwestii zdrowego odżywiania oraz w wyniku zmniejszającej się różnicy w cenie zakupu żywności ekologicznej w stosunku do cen żywności konwencjonalnej. Obecnie żywność ekologiczna jest droższa średnio o 30% ze względu na dużo wyższe koszty jej produkcji, niższe zbiory oraz nadal stosunkowo niską podaż. W 2013 roku 2 mln producentów rolnych z 170 krajów posiadało certyfikat ekologiczny i uprawiało rolnictwo ekologiczne na 43 mln ha.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce
Polski rynek handlu detalicznego produktami rolnictwa ekologicznego w 2013 roku szacowano na około 700 mln zł, tj. 0,25% całego polskiego handlu detalicznego produktami spożywczymi. Przeciętne wydatki mieszkańca Polski na produkty ekologiczne to około 17 zł, czyli 4 euro rocznie. Przewiduje się co najmniej 15-20% wzrost rynku w skali roku przez najbliższe kilkanaście lat. Pierwszy miliard złotych powinien zostać osiągnięty w 2016 roku. Możliwy jest też scenariusz jaki miał miejsce w wielu krajach (ostatnio w Szwecji), że przez kilka lat wzrost rynku będzie wynosił nawet 50 i więcej % rocznie.

c