ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 1 2014 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 1/2014
Data sporządzenia: 31-01-2014

Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść zawiadomienia:
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Członkiem Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje sesyjne zwykłe, zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w okresie od dnia 29-07-2013 do dnia: 30-12-2013 roku. W załączeniu szczegółowa tabela transakcji zawierająca daty i średnie ceny dla poszczególnych dni transakcji.

Załączniki:

Załącznik do raportu 1-2014.pdf  

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

31-01-2014 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu