ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 8 2015[451484]

Raport RB-W_ASO
Numer: 8/2015
Data sporządzenia: 22-06-2015
Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 22.06.2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Organic Farma Zdrowia S.A.

Treść zawiadomienia:
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Członkiem Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.

2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.

3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:

Transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w okresie od dnia 21-05-2015 do dnia: 17-06-2015 roku; transakcje zakupu, łączna liczba zakupionych akcji 4.587, średnia cena 4,62, łączna wartość 21.188,38 zł. Szczegółowa tabela transakcji zawierająca daty i średnie ceny dla poszczególnych dni transakcji w załączeniu.

Załączniki:
icon book załącznik do raportu 8-2015 Tabela transakcji.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

22-06-2015 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu