WersjaPodstawowaRPOWM kolor mono

“ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMĄ TYPU ERP ORAZ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W CELU PODNIESIENIA KONKURENCYJNOSCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.” 

Całkowita wartość wydatków w ramach projektu: 504 355,35 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 381 045,00 PLN
Całkowita wartość dofinansowana 152 418,00 PLN

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”

Celem projektu jest poszerzenie działalności w postaci rozbudowy Organic Farma Zdrowia S.A. o kilka nowych placówk oraz rozszerzenia działającego już systemu ERP o dodatkowe innowacyjne moduły mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku wraz z poprawą i przyspieszeniem procesów w niej zachodzących począwszy od obsługi klienta po raporty i całą wewnętrzną organizację pracy stanowiąc spójną strukturę przedsiębiorstwa. 

§Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.