2016-03-24 – Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2015 rok

2016-03-24 13:24:48 Raport Annual 10/2016 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2015 rok
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
Załączniki:
RAPORT SKONSOLIDOWANY za 2015 ROK Organic Farma Zdrowia S.A.pdf rozmiar: 3912.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu