Raport Annual 9/2016 2016-03-24 13:14:32 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Raport roczny jednostkowy Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2015.
Załączniki:
RAPORT JEDNOSTKOWY za 2015 ROK Organic Farma Zdrowia S.A.pdf rozmiar: 3652.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu