2016-04-08 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.

2016-04-08 14:00:53 Raport Current 11/2016 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.
Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 12 maja 2016 roku oraz projekty uchwał.
Załączniki:
Ogloszenie o zwołaniu ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 12 maja 2016r. oraz projekty uchwał.pdf rozmiar: 703.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu