2016-04-14 – Raport miesięczny za marzec 2016

2016-04-14 15:05:22 Raport Current 12/2016 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Raport miesięczny za marzec 2016
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za marzec 2016 roku.
Załączniki:
Raport miesięczny za marzec 2016.pdf rozmiar: 131.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu