2016-05-13 – Raport miesięczny za kwiecień 2016

Raport miesięczny za kwiecień 2016

2016-05-13 18:30:59 Raport Current 16/2016 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.
Załączniki:
Raport miesięczny za Kwiecień 2016.pdf rozmiar: 132.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu