2016-03-14 – Raport miesięczny za luty 2016

2016-03-14 12:28:46 Raport Current 8/2016 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Raport miesięczny za luty 2016
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za luty 2016.
Załączniki:
Raport miesięczny za luty 2016.pdf rozmiar: 126.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu