2017-04-13 Raport miesięczny za marzec 2017 r.

POBIERZ PLIK

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta
1. Spółka dystrybucyjna Eko-Wital otrzymał nagrodę Gazeli Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Organizatorem rankingu jest wydawca dziennika “Puls Biznesu”.
2. Grupa rozszerzyła ofertę certyfikowanych produktów ekologicznych od dotychczasowych dostawców o wiele nowości, w tym miedzy innymi smoothie z dodatkiem nasion chia, chipsy z alg morskich, wegański krem czekoladowy, oliwki czarne i zielone.
3. W marcu 2017 roku kontynuowane były prace między inwestorem strategicznym EcorNaturaSi, a spółkami Grupy Organic Farma Zdrowia służące wykorzystaniu synergii w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, projektowania nowych sklepów i wielu innych zagadnień.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. 28 kwietnia 2017 roku opublikowany zostanie jednostkowy i skonsolidowany raport za 1 kwartał 2017 roku.
2. Do 14 maja 2017 roku opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2017 roku.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2017 r.:
6/2017 – Raport miesięczny za luty 2017 roku – opublikowany 14 marca 2017 roku. 7/2017 –Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 r. -opublikowany 29 marca 2017 roku.
2. Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w marcu 2017 roku.:
1/2017 – Zawarcie umowy z Członkiem Rady Nadzorczej – opublikowany 1 marca 2017r.
Raporty Emitenta są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.organicmarket.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W marcu Spółka kontynuowała cykl rewitalizacji obiektów handlowych – mających na celu między innymi zwiększenie i uatrakcyjnienie dla klientów ekspozycji towarowej w delikatesach.