ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 1 2011 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Raport ESPI

RB_ASO 1/2011

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. 
Podstawa prawna 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu: 
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2011 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść zawiadomienia:

1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Członkiem Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.

2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.

3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Od dnia 07-04-2010 do dnia: 31-12-2010, na rynku nieregulowanym NewConnect, nabycie 863 szt. po średniej cenie 9,76 zł za akcję.

Szczegółowa tabela transakcji w załączeniu. 

tabela transakcji.pdf tabela transakcji.pdf

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu