RB_ASO 6/2016 13-05-2016 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 13.05.2016 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść zawiadomienia:

1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Transakcja dokonana przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu, tj. podmiot spełniający kryterium tzw. osoby blisko związanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcja pakietowa sesyjna w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect.
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect:
1) dnia 22-01-2016 roku; transakcja zakupu, liczba zakupionych akcji 1 600, średnia cena 9,54zł.
2) dnia 09-05-2016 roku; transakcje zakupu, transakcja pakietowa sesyjna, liczba zakupionych akcji 72 051, średnia cena 8,77zł.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
13-05-2016 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu